Turning Norwegian Sawdust into Super Activated Carbon for Batteries

Beyonder, WAI Environmental Solutions and Tschudi Bio Company have signed a Memorandum of Understanding to jointly explore industrialization and develop full scale production of Super Activated Carbon. There is an increasing demand for environmentally sustainable battery technologies to replace the minerals used in current technologies. Beyonder’s battery technology is based on using Super Activated Carbon […]

Norsk sagflis blir til Super Aktivert Karbon for fremtidens batterier

Beyonder, WAI Environmental Solutions og Tschudi Bio Company har inngått ‘’Memorandum of Understanding’’ for samarbeide om å industrialisere og utvikle fullskala produksjon av Super Aktivert Karbon.  Behovet og etterspørselen øker etter miljøvennlig bærekraftig batteriteknologi for å erstatte mineraler som brukes i dagens batteriteknologi. Beyonder’s batteriteknologi er basert på Super Aktivert Karbon (SAC) som produseres av […]