WAI og Ottem Resirk bygger det første CarbonWorks i Norge

WAI og Ottem Resirk bygger det første CarbonWorks i Norge

WAI Environmental Solutions AS og Ottem Resirk AS har i sammen etablert Ottem CarbonWorks AS (OCW) og undertegnet Memorandum of Understanding om å bygge en topp moderne pyrolysefabrikk i Sunndal Næringspark i Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Pyrolysefabrikken er en del av en stor industriutbygging på Sunndalsøra der OCW er første ledd.

OCW vil behandle ulike typer av biomasse fra flere lokale leverandører og produsere biokull og fornybar termisk energi. Damp og hetvann skal leveres til biogassanlegget og akvakulturparken som også skal etableres i Sunndal Næringspark. OCW vil bli bygget, eiet, og drevet av Ottem og WAI i fellesskap, og fabrikken vil skape ca. 40 nye arbeidsplasser i anlegget og med levering av råstoffer. OCW vil ha kapasitet til å behandle 40000 tonn tørr biomasse per år, råstoffer som for eksempel rivningstrevirke, bark, sagflis, og impregnert trevirke.
Det vil produseres fornybar energi som tilsvarer behovet til ca. 3000 husholdninger. Pyrolyseanlegget i OCW som leveres av WAI vil også produsere 7000 tonn biokull og aktivt karbon (et biokull produkt) per år.

Produktene vil tilbys både til landbruket og industrielle bruksområder i Norge og til internasjonale markeder. For hvert tonn biokull som produseres fra biomasse kan det bli lagret opptil 3.3 tonn CO2. Med en årsproduksjon på 7000 tonn biokull og aktivt karbon forventer vi å kunne lagre, dvs. forhindrede utslipp, opptil 18000 tonn CO2 per år.

OCW har planlagt oppstart i slutten av 2022.

WAI Environmental Solutions AS er et teknologiselskap som ble grunnlagt i 2017 og har hovedkontor i Horten. WAI utvikler miljøtekniske løsninger som lukker gapene i sirkulærøkonomien, med særskill fokus på behandling av organisk avfall. Manglende behandlingskapasitet i Norge gjør at vi eksporterer mange hundre tusen tonn rivningstrevirke og impregnert trevirke hvert år og mye av det går til forbrenning. WAI sin pyrolyseløsning gjør det mulig å gjenvinne rivningstrevirke og impregnert trevirke ved produksjon av biokull, biokarbon, aktivert karbon og fornybar energi. Biokull og pyrolyse er anerkjent av FN’s Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) som en negativ utslippsteknologi, dvs. teknologi som lagrer karbon.

Ottem Resirk AS er en del av Ottem Gruppen som er etablert i Sunndalsøra. Selskapet tilbyr gjenvinning, sortering, pakking og transport av brukt karbon fra elektrolyseovner i Sunndalsøra, og står for vedlikehold av anodene. Ottem har utviklet totalkonseptet for pyrolysefabrikken, varmesentralen og biogassanlegget som skal bygges i Sunndal Næringspark. Ottem planlegger å fornye sin flåte av tunge kjøretøyer til biogass så snart biogassen er tilgjengelig.
Ottem Gruppen utfører også steinknusing, opprensking av forurensede jordmasser ved hjelp av mobilt utstyr, vei- og tunell-vedlikehold, og ulike typer av tyngre gravearbeider.