Norsk sagflis blir til Super Aktivert Karbon for fremtidens batterier

Norsk sagflis blir til Super Aktivert Karbon for fremtidens batterier

Beyonder, WAI Environmental Solutions og Tschudi Bio Company har inngått ‘’Memorandum of Understanding’’ for samarbeide om å industrialisere og utvikle fullskala produksjon av Super Aktivert Karbon. 

Behovet og etterspørselen øker etter miljøvennlig bærekraftig batteriteknologi for å erstatte mineraler som brukes i dagens batteriteknologi. Beyonder’s batteriteknologi er basert på Super Aktivert Karbon (SAC) som produseres av norsk sagflis. Beyonder samarbeider med WAI og Tschudi Bio Company (TBC) om å undersøke markeder, videreutvikle produksjonsmetodene og industrialisere produksjonen av SAC, og videre spesialtilpasse karbonproduktene for å forbedre batterienes egenskaper og ytelse i ulike bruksområder.

Beyonder´s patenterte batteriteknologi er utviklet for å kunne bruke sagflis fra norsk skogsindustri. SAC katoder gjør det mulig for Beyonder-batteriene å operere med høyere effekt, lengre ytelse og raskere lading enn konvensjonelle batterier. Beyonder har utviklet testproduksjon av elektrodematerialer for batterier og super batterier fra sagflis.

‘’Etterspørselen i det globale batterimarkedet krever at vi utvikler industriell pilotproduksjon og etablerer fullskala produksjon av Super Aktivert Karbon, og optimaliserer materialkvalitet og produksjonsvolumer’’, sier Beyonder´s Prosjektleder Dick van de Kleut.

Avansert utnyttelse av skogen
Produksjonen av SAC planlegges lokalisert sammen med WAI/TBC’s CarbonWorks Haslestad pyrolysefabrikk hos Bergene Holm’s sagbruk ved Holmestrand. Bergene Holm skal levere høykvalitets råstoffer til prosessen. ‘’Vi ønsker velkommen denne muligheten til effektiv resirkulering og gjenbruk av sagflis i verdikjeden for produksjon av fremtidens batterier’’, sier Erland Løkken, Administrerende Direktør i Bergene Holm konsernet.

‘’Super Aktivert karbon er et veldig interessant og avansert produkt, og vi er veldig glade for at Beyonder valgte oss som partner i utvikling av produksjonsprosessen for SAC’’, sier Steinar Danielsen, CEO i WAI Environmental Solutions.

Beyonder AS som ble etablert i 2016 av CEO Svein Kvernstuen, utvikler og produserer neste generasjon celler for batteriteknologi med høyere effekt, lengre ytelse og raskere lading for industri og kommersiell infrastruktur. Se mer på www.beyonder.no 

Tschudi Bio Company AS (TBC) er en del av Tschudi Shipping Company – et privat shipping selskap i Norge, siden 1883. TBC’s langsiktige mål er å kombinere ny grønn teknologi med velkjente marine løsninger med hele verden som marked, og der tilgang til ‘’stranded assets’’ potensielt kan gi veldig god lønnsomhet. TBC has også inngått lisensavtale med Glommen Technology om bruk av deres patenterte metode for produksjon av Cellinfiber, som kan bli et interessant og viktig råstoff for framstilling av SAC.

WAI Environmental Solutions AS er et teknologiselskap med hovedkvarter i Horten, grunnlagt i 2017. WAI utvikler miljøteknologiske løsninger for å lukke gapene i sirkulærøkonomien. WAI’s pyrolysefabrikker kalles ‘’CarbonWorks’’ og sørger for materialgjenvinning av sidestrømmer fra sagbruk, skogsmateriale, rivningstrevirke og impregnert trevirke med produksjon av biokull, biokarbon, aktivert karbon og fornybar energi. Produksjon av biokull er anerkjent som negative utslippsteknologi og har en lang rekke bruksområder innen industri og landbruk. Se mer på www.waies.no

WAI Pyrolysis reactor